| 200  | 6  | 51  | 127  | 17  | 10  | 14  | 5  | 17  | 2
ณัฏฐการณ์ WTX7333
24 ปี
167 เซนติเมตร
93 กิโลกรัม
กรุงเทพ / Thailand
เขียนอีเมลล์
ซื่อสัตย์จริงใจ
Kanjana KAN5917
66 ปี
164 เซนติเมตร
63 กิโลกรัม
Nikon Ratch / Thailand
เขียนอีเมลล์
ฉันเป็นข้าราชการครูที่เกษียณแล้ว ฉันเป็นคนเรียบร้อย ไม่ดื่ม ไม่สูบบุหรี่ ชอบทำอาหาร อ่านหนังสือ และline xxxxx เล่นอินเตอร์เน็ตเพื่อหาความรู้ ฉันเคยแต่งงาน ปัจจุบันโสดอยู่คนเดียว ต้องการคนที่รักฉันจริง โสดพร้อมที่จะแต่งงานกับฉัน เพื่อดูแลซึ่งกันและกันไปตลอดชีวิตที่เหลือ คุณสนใจฉันไปหาฉันได้ที่ประเทศไทยฉันพร้อมที่จะแต่งงานและไปอยู่กับคุณ
Natcha NAT2926
46 ปี
154 เซนติเมตร
60 กิโลกรัม
กรุงเทพ / Thailand
เขียนอีเมลล์
ความรักมีอยู่ได้ในทุกๆที่ แม้ระยะทางจะห่างไกลแค่ไหน เราก็จะหากันจนเจอ ถ้าคนๆนั้นเป็นคนรักของเรา
Yaya YAY8642
47 ปี
156 เซนติเมตร
48 กิโลกรัม
กรุงเทพ / Thailand
เขียนอีเมลล์
เป็นคนจริงใจ และซื่อสัตย์ ต้องการผู้ชายที่ดี
kanha KAN0293
53 ปี
152 เซนติเมตร
47 กิโลกรัม
Krabi / Thailand
เขียนอีเมลล์
ฉันเป็นคนเรียบง่าย ร่าเริง อ่อนหวาน เป็นหม้าย สามีตาย ตอนนี้ฉันต้องการความอบอุ่นความจริงใจ และต้องการ ร่วมชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดไป และต้องซื่อสัตย์
เรื่องทำงานนะไม่ขยับ YLD6080
32 ปี
155 เซนติเมตร
65 กิโลกรัม
กรุงเทพ / Thailand
เขียนอีเมลล์
ต้อวการความสัมพันธ์ที่จริงจัง