| 200  | 27  | 180  | 61  | 14  | 37  | 5  | 10  | 1
Kanjana KAN5917
65 ปี
164 เซนติเมตร
63 กิโลกรัม
Nikon Ratch / Thailand
เขียนอีเมลล์
ฉันเป็นข้าราชการครูที่เกษียณแล้ว ฉันเป็นคนเรียบร้อย ไม่ดื่ม ไม่สูบบุหรี่ ชอบทำอาหาร อ่านหนังสือ และline xxxxx เล่นอินเตอร์เน็ตเพื่อหาความรู้ ฉันเคยแต่งงาน ปัจจุบันโสดอยู่คนเดียว ต้องการคนที่รักฉันจริง โสดพร้อมที่จะแต่งงานกับฉัน เพื่อดูแลซึ่งกันและกันไปตลอดชีวิตที่เหลือ คุณสนใจฉันไปหาฉันได้ที่ประเทศไทยฉันพร้อมที่จะแต่งงานและไปอยู่กับคุณ
Yaya YAY8642
39 ปี
156 เซนติเมตร
48 กิโลกรัม
กรุงเทพ / Thailand
เขียนอีเมลล์
มองหาผู้ชายที่ดี
Kanthitima TIK5739
33 ปี
152 เซนติเมตร
43 กิโลกรัม
กรุงเทพ / Thailand
เขียนอีเมลล์
ฉันเป็นพนักงานในหน่วยงานเอกชนให้บริการปล่อยรถเช่า
อุปนิสัยของฉัน ร่าเริง แจ่มใส ยิ้มแย้ม จิตใจดี ซื่อสัตย์ อดทน
รักธรรมชาติ น้ำตก ทะเล รักสัตว์
ฉันชอบทำอาหารไทย ร้องเพลง
ฉันกำลังมองหาความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับเป็นคู่ชีวิตและการแต่งงาน
ภัควริ KNH4738
47 ปี
158 เซนติเมตร
69 กิโลกรัม
กรุงเทพ / Thailand
เขียนอีเมลล์
ฉันมองหาคนที่รักครอบครัว ไม่เจ้าชู้ ไม่เล่นการพนัน รักเด็ก ไม่รังเกียจฉันกับลูก เข้าใจและให้เกียรตืกัน ดูแลเอาใจใส่ เอื้ออาทร เป็นคริสตเตียน
Fafa FAF5620
29 ปี
157 เซนติเมตร
47 กิโลกรัม
กรุงเทพ / Angola
เขียนอีเมลล์
บ้านจ.กาฬสินธุ พักที่บางกะ เบอร์ฉันเอง